JTG-HydraSteel s.r.o.
Stará Prešovská 10
040 01 Košice
tel.: +421-915-118-437
e-mail: info@jtg-hydrasteel.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Bauerová 20, 040 23 Košice
IČO: 47708344
DIČ: 2024056089
IČ DPH: SK2024056089
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35513/V
 
Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0032 4507 9451
BIC: SUBASKBX
PREVÁDZKA
JTG-HydraSteel s.r.o.
Stará Prešovská 10
040 01 Košice
tel.: +421-915-118-437
info@jtg-hydrasteel.sk
 
GPS súradnice:
N 48,72523, E 21,27528
 
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00
EMIL TUŠIK
Technický úsek
tel.: 421-915-383-404
MICHAL GAVULA
Obchodný manažér, konateľ
tel.: 421-915-118-437
RENÉ JANOV
Zodpovedný vedúci prevádzky, konateľ
tel.: 421-918-098-981